ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
319
เดือนนี้
5,024
เดือนที่แล้ว
3,049
ปีนี้
11,409
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
268,929
ไอพี ของคุณ
3.238.253.163
eservice


-:- การดำเนินการงานตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- แจ้งที่อยู่ไปปรษณีย์อิเล็ฏทรอนิกส์กลางสำหรับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
-:- ช่องทางอิเล็กทรอนิส์สำหรับติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.ไพศาลีใสสะอาด 2566 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.ไพศาลีใสสะอาด 2566 
-:- ช่องทางการตอบรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
-:- ช่องทางการตอบรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
-:- ชมรม To Be Number One ร่วมกับอบต.ไพศาลีจัดกิจกรรม Big cleaning Day 
-:- การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42-43 
-:- การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/66
ซ่อมไฟฟ้าหมู่ที่ 7
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ต.ไพศาลี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไพศาลี
ป.ป.ช.นว.ลงพื้นที่(EIT)


ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.


ภูแมกไม้ รีสอร์ท
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)
สนามเด็กเล่นจาก ล้อยาง
นวัตกรรมประเภทการแปรรูปขยะมูลฝอย การทำปุ๋ยหมัก
ทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า


ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะร้องเรียนการทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมictกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสรรค์ปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ