ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,141
ปีนี้
17,028
ปีที่แล้ว
30,652
ทั้งหมด
238,466
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36
1
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ไพศาลี,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
27 เมษายน 2565

ฐานข้อมูลผู้พิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ไพศาลี,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
27 เมษายน 2565

โครงการชีวิตวิถีใหม่ ลด ละ เลิก ใช้หลอดพาสติกและการจัดการขยะเศษอาหารต้นทางภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
26 เมษายน 2565

ผู้บริหารข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีร่วมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
19 เมษายน 2565

ประชุมประจำเดือน ส.อบต.ข้าราชการพนักงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
05 เมษายน 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี256,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
31 มีนาคม 2565

อบรมโครงการขนมไทย 29-30 มี.ค.65,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
29 มีนาคม 2565

โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์ชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
24 มีนาคม 2565

แจกถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยง โควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
24 มีนาคม 2565

อบรมอาสาสมัครโครงการโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
23 มีนาคม 2565

วันท้องถิ่นไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
18 มีนาคม 2565

แจกถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยง โควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
17 มีนาคม 2565

ตรวจ ATK,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
14 มีนาคม 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/65,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
08 มีนาคม 2565

แจกถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยง โควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
03 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (197 รายการ)