ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
633
เดือนที่แล้ว
2,920
ปีนี้
20,581
ปีที่แล้ว
30,652
ทั้งหมด
242,019
ไอพี ของคุณ
44.210.21.70
นางอุไรวรรณ พรมเวียง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางอุไรวรรณ พรมเวียง
นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ
084-050-5365


นางกุสุมล สังข์เงิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
089-270-5900


นางสาววันทนีย์ แก้วคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
082-625-7299


นางสาวจันทร์ทิพย์ พระรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
094-629-2306


นางสาวขวัญเรือน กล่ำมาก
พนักงานจ้างเหมา (งานพัสดุ)
085-074-8546