ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

wms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
253
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,753
ปีนี้
21,146
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
149,735
ไอพี ของคุณ
3.209.82.74

ผู้อำนวยการกองคบัง


นางกุสุมล สังข์เงิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางอุไรวรรณ พรมเวียง
นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ


นางสาววันทนีย์ แก้วคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวจันทร์ทิพย์ พระรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวขวัญเรือน กล่ำมาก
พนักงานจ้างเหมา (งานพัสดุ)


นางสาวชุดาภา สุขพัฒนาการ
คนงานจ้างเหมา (งานธุรการกองคลัง)