ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต



ศูนย์ดำรงธรมม



wms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,742
เดือนที่แล้ว
2,021
ปีนี้
1,742
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
192,528
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34





ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกุสุมล สังข์เงิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางอุไรวรรณ พรมเวียง
นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ


นางสาววันทนีย์ แก้วคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวจันทร์ทิพย์ พระรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวขวัญเรือน กล่ำมาก
พนักงานจ้างเหมา (งานพัสดุ)


นางสาวชุดาภา สุขพัฒนาการ
พนักงานจ้างเหมา (งานธุรการกองคลัง)