ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
309
เดือนที่แล้ว
1,629
ปีนี้
49,836
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
178,425
ไอพี ของคุณ
3.235.238.217
นายชัชชฎิล อมรศตพรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี


นางสาวสุทิศา กลิ่นภู่
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุรีรัตน์ สังกะสี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสันติ โตเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกาญจนา เขียวขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุพรรณี คชสารทอง
ครูนางสาวนงคราญ เขียวมรกต
ครู


นางสาวอินทิรา อินทร์ฉ่ำ
ครูนายปรีชา คชสารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายมนู พิมพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายอุทัย รุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวมาริษา เนตรรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายภูวดล แก้วคง
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ


นายโยธิน บัวรอด
นักการ


นายอนันตชัย พึ่งขุนทด
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)นายสมภพ เกษรบัว
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวพิมลพรรณ เพชรอินทร์
ประชาสัมพันธ์นางสาวอุไรวรรณ บุญเกตุ
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)