ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
2,110
เดือนที่แล้ว
3,457
ปีนี้
16,997
ปีที่แล้ว
30,652
ทั้งหมด
238,435
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36
นายชัชชฎิล อมรศตพรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
093-139-2626


นางสาวสุทิศา กลิ่นภู่
หัวหน้าสำนักปลัด
081-039-8676


นางสาวสุรีรัตน์ สังกะสี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
089-860-4300


นายสันติ โตเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
085-875-0838


นางกาญจนา เขียวขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
095-638-1915


นางสุพรรณี คชสารทอง
ครู
098-801-0021


นางสาวนงค์ลักษณ์ ผ่านพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
080-506-4171


นางสาวนงคราญ เขียวมรกต
ครู
089-268-9181


นางสาวอินทิรา อินทร์ฉ่ำ
ครู
097-979-8536


นายอุทัย รุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
097-970-0531


นางสาวมาริษา เนตรรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
089-271-6534


นายปรีชา คชสารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
082-393-3170


นายภูวดล แก้วคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
090-456-7334


นายอนันตชัย พึ่งขุนทด
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
080-155-2061


นายสมภพ เกษรบัว
พนักงานขับรถยนต์
081-041-0041


นายโยธิน บัวรอด
นักการ
061-903-7066


นางสาวพิมลพรรณ เพชรอินทร์
จ้างเหมา ประชาสัมพันธ์
084-596-6784


นางสาววราพร นาใจดี
จ้างเหมา สาธารณสุข
099-380-0975


นางสาวอุไรวรรณ บุญเกตุ
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
095-671-6547