ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,913
เดือนที่แล้ว
2,066
ปีนี้
3,979
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
194,765
ไอพี ของคุณ
34.234.223.227
นายชัชชฎิล อมรศตพรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี


นางสาวสุทิศา กลิ่นภู่
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุรีรัตน์ สังกะสี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสันติ โตเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกาญจนา เขียวขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุพรรณี คชสารทอง
ครู


นางสาวนงคราญ เขียวมรกต
ครู


นางสาวอินทิรา อินทร์ฉ่ำ
ครูนายมนู พิมพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายอุทัย รุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวมาริษา เนตรรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายปรีชา คชสารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายภูวดล แก้วคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอนันตชัย พึ่งขุนทด
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)นายสมภพ เกษรบัว
พนักงานขับรถยนต์


นายโยธิน บัวรอด
นักการ


นางสาวพิมลพรรณ เพชรอินทร์
ประชาสัมพันธ์


นางสาวอุไรวรรณ บุญเกตุ
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)