ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

wms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
252
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,753
ปีนี้
21,146
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
149,735
ไอพี ของคุณ
3.209.82.74
นายชัชชฎิล อมรศตพรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี


นางสาวสุทิศา กลิ่นภู่
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุรีรัตน์ สังกะสี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสันติ โตเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกาญจนา เขียวขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุพรรณี คชสารทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนงคราญ เขียวมรกต
ครู


นางสาวอินทิรา อินทร์ฉ่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายปรีชา คชสารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายมนู พิมพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายอุทัย รุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวมาริษา เนตรรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล


นายภูวดล แก้วคง
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ


นายโยธิน บัวรอด
นักการ


นายอนันตชัย พึ่งขุนทด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นายสมภพ เกษรบัว
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวอุไรวรรณ บุญเกตุ
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)