แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

wms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
230
เมื่อวานนี้
234
เดือนนี้
3,859
เดือนที่แล้ว
5,649
ปีนี้
3,859
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
132,448
ไอพี ของคุณ
35.172.195.82
นายชัชชฎิล อมรศตพรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี


นางสาวสุทิศา กลิ่นภู่
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุรีรัตน์ สังกะสี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสันติ โตเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสุพรรณี คชสารทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนงคราญ เขียวมรกต
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอินทิรา อินทร์ฉ่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายปรีชา คชสารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายมนู พิมพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายอุทัย รุ่งเรืองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวมาริษา เนตรรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล


นายภูวดล แก้วคง
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ


นางสาวจินตนา ละสูงเนิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายโยธิน บัวรอด
นักการ


นายอนันตชัย พึ่งขุนทด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นายสมภพ เกษรบัว
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวพิมลพรรณ เพชรอินทร์
พนักงานจ้างเหมา (งานประชาสัมพันธ์)