ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
120
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
2,288
เดือนที่แล้ว
3,005
ปีนี้
13,718
ปีที่แล้ว
30,652
ทั้งหมด
235,156
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
รายการวันที่
ประกาศ เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25641 พ.ย. 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี1 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.256430 ต.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 256628 ส.ค. 2563

1