ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
722
เดือนที่แล้ว
4,009
ปีนี้
22,436
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
279,956
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
eservice


-:-  อบต.ไพศาลีร่วมกับโรงพยาบาลร่มฉัตร "บริการตรวจตาต้อกระจก" 
-:- การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
-:- การดำเนินการงานตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- แจ้งที่อยู่ไปปรษณีย์อิเล็ฏทรอนิกส์กลางสำหรับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
-:- ช่องทางอิเล็กทรอนิส์สำหรับติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี 
-:- จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.ไพศาลีใสสะอาด 2566 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.ไพศาลีใสสะอาด 2566 
-:- ช่องทางการตอบรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
-:- ช่องทางการตอบรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 


ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน หมู่ที่ 8
กิจกรรมจิตอาสา
โครงการวันผู้สูงอายุ(วันสงกรานต์)
ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนสุขัขและแมว
มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือบ้านไฟไหม้
ประชุมสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชน


ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.


ภูแมกไม้ รีสอร์ท
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)
สนามเด็กเล่นจาก ล้อยาง
นวัตกรรมประเภทการแปรรูปขยะมูลฝอย การทำปุ๋ยหมัก
ทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า


ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะร้องเรียนการทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมictกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสรรค์ปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ