ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626

facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,782
ปีนี้
27,572
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
218,358
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกำหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256616 ต.ค. 2563
2ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/256312 ก.พ. 2563
3ประกาศผลการปฏิบัติงานของนายก อบต.ประจำปี 256213 ธ.ค. 2562
4ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256318 ต.ค. 2562
5ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ12 ต.ค. 2562
6ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-256514 มิ.ย. 2562
7แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ไพศาลี20 ส.ค. 2561
8คำสั่งการมอบอำนาจรองนายก อบต.ไพศาลี12 ธ.ค. 2560
9ประกาศการมอบอำนาจรองนายก อบต.ไพศาลี12 ธ.ค. 2560

1