ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
2,110
เดือนที่แล้ว
3,457
ปีนี้
16,997
ปีที่แล้ว
30,652
ทั้งหมด
238,435
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36
ลำดับรายการวันที่
1รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไพศาลี1 เม.ย. 2565
2ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี 2562-256421 มี.ค. 2565
3ประกาศรายงานผลลดใช้พนักงาน29 ธ.ค. 2564
4การประเมินความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 256430 ก.ย. 2564
5คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ7 ก.ค. 2564
6แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช่กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ9 ก.พ. 2564
7ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ9 ก.พ. 2564
8บันทึกประกาศคำสั่งลดใช้พลังงาน4 ธ.ค. 2563
9ประกาศกำหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256616 ต.ค. 2563
10ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/256312 ก.พ. 2563
11คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี27 ธ.ค. 2562
12ประกาศผลการปฏิบัติงานของนายก อบต.ประจำปี 256213 ธ.ค. 2562
13ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256318 ต.ค. 2562
14ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ12 ต.ค. 2562
15ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-256514 มิ.ย. 2562
16แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ไพศาลี20 ส.ค. 2561
17คำสั่งการมอบอำนาจรองนายก อบต.ไพศาลี12 ธ.ค. 2560
18ประกาศการมอบอำนาจรองนายก อบต.ไพศาลี12 ธ.ค. 2560

1