ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626

facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,782
ปีนี้
27,572
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
218,358
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี สมัยที่ 424 ธ.ค. 2563
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 213 ส.ค. 2563
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 13 ส.ค. 2563
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี สมัยที่ 215 มิ.ย. 2563
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 214 ก.พ. 2563
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 111 ก.พ. 2563
7ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 330 ม.ค. 2563
8ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ต.ค. 2562
9ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 21 ต.ค. 2562
10ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ต.ค. 2562
11ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 21 ต.ค. 2562
12ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 130 ก.ย. 2562
13ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 230 ก.ย. 2562
14ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 130 ก.ย. 2562

1