ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
2,110
เดือนที่แล้ว
3,457
ปีนี้
16,997
ปีที่แล้ว
30,652
ทั้งหมด
238,435
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ ม.821 เม.ย. 2565
2ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครื่องพ่นหมอกควัน20 เม.ย. 2565
3ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก11 เม.ย. 2565
4ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์8 เม.ย. 2565
5ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างหมาลงลูกรังซ่อมแซมพร้อมเกลี่ยเรียบ ม.38 เม.ย. 2565
6ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำงานโครงการจ้างเหมารถแบ็ตคโฮร ม.78 เม.ย. 2565
7ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)5 เม.ย. 2565
8ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถุงยังชีพ31 มี.ค. 2565
9ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.128 มี.ค. 2565
10ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.128 มี.ค. 2565
11ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล)8 ก.ย. 2564
12ประกาศ/ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)18 ส.ค. 2564
13ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ ( ดีเซล )16 ส.ค. 2564
14ปรกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256328 ส.ค. 2563
15ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษี14 ก.ค. 2563
16ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการจัดทำเว็ปไซต์ฯ14 ก.ค. 2563
17ประกาศก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 86 ก.พ. 2563
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 กลุ่มบ้านนายขาว 6 ก.พ. 2563
19เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดิและสิงปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256226 พ.ย. 2562
20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่ง เงิน1 ต.ค. 2562

1