ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
199
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
eservice


-:- ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนด 
-:-  อบต.ไพศาลีร่วมกับโรงพยาบาลร่มฉัตร "บริการตรวจตาต้อกระจก" 
-:- การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
-:- การดำเนินการงานตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประชาสัมพันธ์ : ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
-:- แจ้งที่อยู่ไปปรษณีย์อิเล็ฏทรอนิกส์กลางสำหรับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
-:- ช่องทางอิเล็กทรอนิส์สำหรับติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี 
-:- จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.ไพศาลีใสสะอาด 2566 
-:- ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.ไพศาลีใสสะอาด 2566 


กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ติดประกาศปิดป่า 2566
ประชุม สปสช. ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 4
ประชุมสภา 3/66 ครั้งที่ 2


ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.


ภูแมกไม้ รีสอร์ท
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)
โครงการอบรมฝึกอาชีพสานตะกร้าพลาสติก23-24 มีนาคม 2566
ผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากยางรถยนตร์ หมู่ที่ 1
ผ้าทอบ้านเนินทอง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะร้องเรียนการทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมictกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสรรค์ปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ