ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
2,117
เดือนที่แล้ว
2,117
ปีนี้
57,969
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
186,558
ไอพี ของคุณ
18.207.102.38นายบำรุง สังกะสี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี

นายเชิด แขวงมาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี


นายลั้ง สุขแจ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายยงค์ พรมเถื่อน
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายอำนาจ ฤทธิ์จรูญ
สมาชิกสภา หมู่ 2


นางสายใจ เที่ยงทองคำ
สมาชิกสภา หมู่ 2


นายมานะ บุญอุบล
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายไกรษร บัวคลี่
สมาชิกสภา หมู่ 4


นายอดุลย์ ศิริคง
สมาชิกสภา หมู่ 6


นายบรรลือศักดิ์ มานะดี
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายเกรียงศักดิ์ สอนเกิด
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายสมชาย หมื่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายอรุณ ลือชา
สมาชิกสภา หมู่ 8