ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
405
เดือนที่แล้ว
1,629
ปีนี้
49,932
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
178,521
ไอพี ของคุณ
35.168.112.145นายบำรุง สังกะสี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี

นายเชิด แขวงมาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี


นายลั้ง สุขแจ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายยงค์ พรมเถื่อน
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายอำนาจ ฤทธิ์จรูญ
สมาชิกสภา หมู่ 2


นางสายใจ เที่ยงทองคำ
สมาชิกสภา หมู่ 2


นายมานะ บุญอุบล
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายไกรษร บัวคลี่
สมาชิกสภา หมู่ 4


นายอดุลย์ ศิริคง
สมาชิกสภา หมู่ 6


นายบรรลือศักดิ์ มานะดี
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายเกรียงศักดิ์ สอนเกิด
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายสมชาย หมื่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายอรุณ ลือชา
สมาชิกสภา หมู่ 8