ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมม

wms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
292
เดือนนี้
872
เดือนที่แล้ว
7,753
ปีนี้
22,018
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
150,607
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251นายบำรุง สังกะสี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี

นายเชิด แขวงมาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี


นายลั้ง สุขแจ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายยงค์ พรมเถื่อน
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายอำนาจ ฤทธิ์จรูญ
สมาชิกสภา หมู่ 2


นางสายใจ เที่ยงทองคำ
สมาชิกสภา หมู่ 2


นายมานะ บุญอุบล
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายไกรษร บัวคลี่
สมาชิกสภา หมู่ 4


นายอดุลย์ ศิริคง
สมาชิกสภา หมู่ 6


นายบรรลือศักดิ์ มานะดี
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายเกรียงศักดิ์ สอนเกิด
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายสมชาย หมื่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายอรุณ ลือชา
สมาชิกสภา หมู่ 8