ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626

facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,782
ปีนี้
27,572
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
218,358
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195นายบำรุง สังกะสี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
085-054-9399

นายเชิด แขวงมาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
080-579-0099


นายลั้ง สุขแจ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 1
093-262-0919


นายยงค์ พรมเถื่อน
สมาชิกสภา หมู่ 1
088-423-2746


นายอำนาจ ฤทธิ์จรูญ
สมาชิกสภา หมู่ 2
086-200-4296


นางสายใจ เที่ยงทองคำ
สมาชิกสภา หมู่ 2
089-476-4159


นายมานะ บุญอุบล
สมาชิกสภา หมู่ 3
083-955-2693


นายไกรษร บัวคลี่
สมาชิกสภา หมู่ 4
089-958-4234


นายอดุลย์ ศิริคง
สมาชิกสภา หมู่ 6
084-822-7897


นายเกรียงศักดิ์ สอนเกิด
สมาชิกสภา หมู่ 7
080-552-6993


นายสมชาย หมื่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 8
099-203-3332


นายอรุณ ลือชา
สมาชิกสภา หมู่ 8
092-287-3871