แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

wms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
317
เดือนนี้
5,190
เดือนที่แล้ว
5,649
ปีนี้
5,190
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
133,779
ไอพี ของคุณ
100.26.179.196นายบำรุง สังกะสี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี

นายเชิด แขวงมาศ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี


นายลั้ง สุขแจ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายยงค์ พรมเถื่อน
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายอำนาจ ฤทธิ์จรูญ
สมาชิกสภา หมู่ 2


นางสายใจ เที่ยงทองคำ
สมาชิกสภา หมู่ 2


นางบุถัน โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายมานะ บุญอุบล
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายไกรษร บัวคลี่
สมาชิกสภา หมู่ 4


นายอดุลย์ ศิริคง
สมาชิกสภา หมู่ 6


นายบรรลือศักดิ์ มานะดี
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายเกรียงศักดิ์ สอนเกิด
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายสมชาย หมื่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายอรุณ ลือชา
สมาชิกสภา หมู่ 8