ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
309
เดือนที่แล้ว
1,629
ปีนี้
49,836
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
178,425
ไอพี ของคุณ
3.235.238.217


24 มิถุนายน 2563

11 พฤษภาคม 2563

01 พฤษภาคม 2563

01 พฤษภาคม 2563

17 เมษายน 2563

17 เมษายน 2563

01 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี นำโดยท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร และท่านปลัดชัชชฎิล อมรศตพรกุล ได้จัดกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 5,154 ชิ้น
20 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี โดยท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร ท่านปลัดชัชชฎิล อมรศตพรกุล ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตำบลไพศาลี ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และดำเนินการฉีดวัคซันให้กับสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
13 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี โดยท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร ได้จัดทำโครงการรณรงค์เตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 โดยอบรมให้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน 50 คน ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อให้อาสาสมัครได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดไฟป่าในพื้นที่
31 มกราคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)