ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

wms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
252
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
7,753
ปีนี้
21,146
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
149,735
ไอพี ของคุณ
3.209.82.74


องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี นำโดยท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร และท่านปลัดชัชชฎิล อมรศตพรกุล ได้จัดกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 5,154 ชิ้น
20 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี โดยท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร ท่านปลัดชัชชฎิล อมรศตพรกุล ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตำบลไพศาลี ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และดำเนินการฉีดวัคซันให้กับสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
13 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี โดยท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร ได้จัดทำโครงการรณรงค์เตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 โดยอบรมให้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน 50 คน ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อให้อาสาสมัครได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดไฟป่าในพื้นที่
31 มกราคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)