ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
2,803
เดือนที่แล้ว
3,008
ปีนี้
25,759
ปีที่แล้ว
30,652
ทั้งหมด
247,197
ไอพี ของคุณ
3.238.90.95
1
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
26 กันยายน 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
26 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
20 กันยายน 2565

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
19 กันยายน 2565

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
29 สิงหาคม 2565

โครงการรณรงค์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
25 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
15 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.65,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
12 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/65 ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
11 สิงหาคม 2565

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไพศาลี,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
10 สิงหาคม 2565

โครงการมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
08 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/65 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
01 สิงหาคม 2565

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
28 กรกฎาคม 2565

ประชุมชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไพศาลี  คร้งที่ 2/2565 (ประชุมสัญจร),องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
26 กรกฎาคม 2565

โครการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มือ ปาก เท้า ,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
22 กรกฎาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (162 รายการ)