ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626



facebook

ปราบปรามทุจริต



ศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
198
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84



นายประทีป อุดมการเกษตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
เบอร์โทร : 093-132-9966
facebook: ประทีป อุดมการเกษตร

นายจีระศักดิ์ บุญรักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
เบอร์โทร: 093-139-2525
facebook :จิระศักดิ์ บุญรักษ์
นางสาวพิศมัย ลือชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
เบอร์โทร : 083-412-5429
facebook : พิศมัย ลือชา

นางกัญภักดิ์ อุดมการเกษตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
เบอร์โทร 094-629-9049
facebook : Kanyapark Udomkankaset