ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
179
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
นางอุไรวรรณ พรมเวียง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางอุไรวรรณ พรมเวียง
นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ
084-050-5365


นางกุสุมล สังข์เงิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
089-270-5900


นางสาววันทนีย์ แก้วคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
082-625-7299


นางสาวจันทร์ทิพย์ พระรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
094-629-2306


นางสาวขวัญเรือน กล่ำมาก
พนักงานจ้างเหมา (งานพัสดุ)
085-074-8546


นางสาวไอรีน วิลัยงาม
จ้างเหมาบริการ (ธุรการกองคลัง)
098-318-5440