ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
196
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
1
เชิญประชุมผู้ปกครอง,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
23 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไพศาลี,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
24 เมษายน 2563

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนา
25 ธันวาคม 2562

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไพศาลี จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กจมน้ำ
15 ตุลาคม 2562

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี นำโดยนายประทีป อุดมการเกษตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ได้จัดทำโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 20 ันยายน 2562 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานที่
20 กันยายน 2562

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อฝึกให้เด็กเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก
07 สิงหาคม 2562

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรค มือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรค มือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
23 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้เด็กนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
12 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครูอาจารย์
13 มิถุนายน 2562

โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี จัดทำโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเด็กกับผู้ปกครอง
11 มิถุนายน 2562

กิจกรรมทัศนศึกษาเมืองเก่าเวสาลี ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเมืองเก่าเวสาลี ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานที่ และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
30 พฤษภาคม 2562

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 14 พ.ค.2562
14 พฤษภาคม 2562

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี ได้จัดทำโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เพื่อให้เด็กเล็กที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการเรียน และ สถาบันที่จบมา
21 มีนาคม 2562

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พํฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างพฤติกรรมของเยาวชนในโรงเรียนให้เห็นความสำคัญของการลด การคัดแยก การกำจัดขยะ
18 มกราคม 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี,paisali.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี จัดทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ
10 มกราคม 2562

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (18 รายการ)