ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
187
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
ลำดับรายการวันที่
1การติดตามประเมิณผลตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565รอ6เดือนระหว่างเดือนตุลาคม2564-เดือนมีนาคม256523 มี.ค. 2565
2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.256523 มี.ค. 2565
3รายงานผลการดำเนินการป้องกัการทุจริตประจำปี23 มี.ค. 2565
4รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีพ.ศ.256523 มี.ค. 2565
5การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหน่วยงาน22 มี.ค. 2565
6รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนแรกของปี22 มี.ค. 2565
7รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต22 มี.ค. 2565
8รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต22 มี.ค. 2565
9รายงานการผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน22 มี.ค. 2565
10รายงานการผลมตาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน22 มี.ค. 2565
11รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด22 มี.ค. 2565
12รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร22 มี.ค. 2565
13รายงานนโยบายไม่ขอรับของขวัญ no gift policy22 มี.ค. 2565
14รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี22 มี.ค. 2565
15รายงานเรื่องข้อมูลสถิติเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน22 มี.ค. 2565
16รายงานผลเพื่อแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์22 มี.ค. 2565
17รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน22 มี.ค. 2565

1