ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
200
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
ลำดับรายการวันที่
1แจ้งที่อยู่ไปปรษณีย์อิเล็ฏทรอนิกส์กลางสำหรับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน6 ก.พ. 2566
2ช่องทางอิเล็กทรอนิส์สำหรับติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี6 ก.พ. 2566
3ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.ไพศาลีใสสะอาด 25665 ม.ค. 2566
4การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 256530 ก.ย. 2565
5ประกาศใช้แผนปฏิบัติการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส12 ก.ย. 2565
6รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไพศาลี1 เม.ย. 2565
7ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี 2562-256421 มี.ค. 2565
8แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ9 ก.พ. 2565
9ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้านโฆษณาในที่สาธารณะ9 ก.พ. 2565
10ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโมษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วนกฎหมาย9 ก.พ. 2565
11มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธาณะ9 ก.พ. 2565
12กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย9 ก.พ. 2565
13ประกาศรายงานผลลดใช้พนักงาน1 ม.ค. 2513
14การประเมินความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 256430 ก.ย. 2564
15คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ7 ก.ค. 2564
16แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช่กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ9 ก.พ. 2564
17ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ9 ก.พ. 2564
18ประกาศ คำสั่ง และนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ 256319 ม.ค. 2564
19บันทึกประกาศคำสั่งลดใช้พลังงาน4 ธ.ค. 2563
20ประกาศกำหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256616 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|