ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
190
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
ลำดับรายการวันที่
1ข้อ 034 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี24 เม.ย. 2566
2ข้อ 035 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ24 เม.ย. 2566
3ข้อ 038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี24 เม.ย. 2566
4ข้อ 042 รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24 เม.ย. 2566
5ข้อ 043 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน24 เม.ย. 2566
6ข้อ 037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน19 เม.ย. 2566
7ข้อ 012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินและใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน19 เม.ย. 2566
8ข้อ 029 รายงานข้อมููลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ31 มี.ค. 2566
9ข้อ 030 รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม27 มี.ค. 2566
10ข้อ 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ24 มี.ค. 2566
11ข้อ 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม24 มี.ค. 2566
12ข้อ o41 ประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ24 มี.ค. 2566
13ข้อ 016 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ9 ก.พ. 2566
14ข้อ 017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ9 ก.พ. 2566
15ข้อ 010 รายงานการแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน9 ก.พ. 2566
16ข้อ 028 รายงานช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ9 ก.พ. 2566
17ข้อ 027 รายงานแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ9 ก.พ. 2566
18ข้อ 033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy11 ม.ค. 2566
19ข้อ 031 รายงานประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่5 ม.ค. 2566
20ข้อ 032 รายงานการสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy3 ม.ค. 2566

1