ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
197
เมื่อวานนี้
228
เดือนนี้
3,905
เดือนที่แล้ว
3,842
ปีนี้
37,387
ปีที่แล้ว
36,082
ทั้งหมด
294,907
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหลังโรงสีคูตงฮวด ห20 พ.ค. 2563
2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตงานจ้าง และคำสั่งแต่งต20 พ.ค. 2563
3คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกสระประปาหนองม่วง หมู่ที่ 7 บ้า7 พ.ค. 2563
4คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการขุดลอกสระประปาหนองม่วง 5 พ.ค. 2563
5คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกักเก็บน้ำ (บริเวณเขาวังหลอด) หม28 เม.ย. 2563
6คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตงานจ้างโครงการก่อสร้างพนังกักเก็บน้ำเขาว27 เม.ย. 2563
7คำสั่งแต่งตั้งเ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการก่อสร้างพนังกักเก็บน้ำ (บริเว17 เม.ย. 2563
8คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีที่ 73/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดร่างข3 เม.ย. 2563
9คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีที่ 48/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดร่างข16 มี.ค. 2563
10คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีที่42/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง4 มี.ค. 2563
11คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีที่ 41/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดร่างข3 มี.ค. 2563
12คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีที่ 10/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากล17 ม.ค. 2563
13คำสั่งแต่งตั้ง่เจ้าหน้าที่กำหนดร่าง่ขอบเขตของงานจ้าง จำนวน 3 โครงการ16 ม.ค. 2563

1