ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,742
เดือนที่แล้ว
2,021
ปีนี้
1,742
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
192,528
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34

-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 
-:- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์คืนเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี ปีงบประมาณ 2558 
-:- ประชาสัมพันธ์ตารางเวรคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- ปิดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ “การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4/2563
ท่านนายกประทีป อุดมการเกษตร รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รางวัล ITA คะแนน 94.75
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
ตู้ปันสุข อบต.ไพศาลี
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
ภูแมกไม้ รีสอร์ท
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)