ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626

facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,782
ปีนี้
27,572
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
218,358
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195
eservice


-:- ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ ( ดีเซล ) 
-:- ออกเยี่ยมกักตัว หมู่ที่ 2,7,8 
-:- งบการเงินปี 2563 
-:- แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงงดูเด็กแรกเกิด 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 
-:- ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” เดือน มีนาคม 2564 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 
-:- ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระด 
-:- ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและควา 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/64
ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 3/2564
ประชุมคคช.ช่วยเหลือปปชครั้งที่15 22964+ถุงยัง
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564
เจ้าหน้าที่ออกออกปฏิบัติงานเปลี่ยนหลอดไฟ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำลาด หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำลาดเหนือ และ
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/64


ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.


ภูแมกไม้ รีสอร์ท
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)
จักสาน-ถัก-ทอ
น้ำหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์
หนังสือ ประวัติครูผู้ยิ่งใหญ่


ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะร้องเรียนการทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมictกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสรรค์ปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ