ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626

facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
953
เดือนที่แล้ว
2,535
ปีนี้
11,849
ปีที่แล้ว
62,197
ทั้งหมด
202,635
ไอพี ของคุณ
3.233.219.62
eservice


-:- ประชาสัมพันธ์ การให้บริการ E-Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี 
-:- แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงงดูเด็กแรกเกิด 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 
-:- ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” เดือน มีนาคม 2564 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 
-:- ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระด 
-:- ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและควา 
-:- โครงการร่วมมือและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน "โครงการอำเภอยิ้ม" 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือวาตภัย(บ้านพัง)ครั้งที่ 3/2564
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2564
นายกประทีป อุดมการเกษตร นายกอบต.ไพศาลี ท่านรองายก ท่านปลัด อบต.ไพศาลีข้าราชการพนักงานร่วมแจกแมส หมู่
นายกประทีป อุดมการเกษตร นายกอบต.ไพศาลี และเจ้าหน้าที่ อบต.ไพศาลี แจกข้าวกล่องครัวพระราชทาน
นายกประทีป อุดมการเกษตร นายกอบต.ไพศาลี ท่านรองายก ท่านปลัด อบต.ไพศาลีข้าราชการพนักงานร่วมแจกแมส หมู่
  นายกประทีป อุดมการเกษตร นายกอบต.ไพศาลี ท่านรองายก ท่านปลัด อบต.ไพศาลีข้าราชการพนักงานร่วมแจกแมส หมู่
  ภูแมกไม้ รีสอร์ท
  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
  สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)
  จักสาน-ถัก-ทอ
  น้ำหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์
  หนังสือ ประวัติครูผู้ยิ่งใหญ่


  ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะร้องเรียนการทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมictกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสรรค์ปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ