ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
1,606
เดือนที่แล้ว
2,108
ปีนี้
55,437
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
184,026
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180

-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 
-:- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 
-:- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
-:- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
ตู้ปันสุข อบต.ไพศาลี
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT