ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด 093-139-2626facebook

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ศาลปกครอง

wms

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
2,110
เดือนที่แล้ว
3,457
ปีนี้
16,997
ปีที่แล้ว
30,652
ทั้งหมด
238,435
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36
eservice


-:- ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ไพศาลี 
-:- ฐานข้อมูลผู้พิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ไพศาลี 
-:- โครงการชีวิตวิถีใหม่ ลด ละ เลิก ใช้หลอดพาสติกและการจัดการขยะเศษอาหารต้นทางภาครัฐ 
-:- ผู้บริหารข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีร่วมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
-:- ประชุมประจำเดือน ส.อบต.ข้าราชการพนักงาน 
-:- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี256 
-:- อบรมโครงการขนมไทย 29-30 มี.ค.65 
-:- โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
-:- แจกถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยง โควิด 19 
-:- อบรมอาสาสมัครโครงการโรคพิษสุนัขบ้า 


ผู้บริหารข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลีร่วมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
ประชุมประจำเดือน ส.อบต.ข้าราชการพนักงาน
อบรมโครงการขนมไทย 29-30 มี.ค.65
โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์ชาติ
แจกถุงยังชีพกลุ่มเสี่ยง โควิด 19
อบรมอาสาสมัครโครงการโรคพิษสุนัขบ้า


ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.


ภูแมกไม้ รีสอร์ท
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)
สนามเด็กเล่นจาก ล้อยาง
นวัตกรรมประเภทการแปรรูปขยะมูลฝอย การทำปุ๋ยหมัก
ทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า


ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะร้องเรียนการทุจริตร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมictกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสรรค์ปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ