ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,151
ปีนี้
60,176
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
188,765
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166

-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์คืนเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี ปีงบประมาณ 2558 
-:- ประชาสัมพันธ์ตารางเวรคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- ปิดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ “การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 
-:- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อสม.ชวนวิ่ง อำเภอไพศาลี เฟส2 เทศบาลตำบลไพศาลี 
-:- ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์โครงการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
ตู้ปันสุข อบต.ไพศาลี
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ภูแมกไม้ รีสอร์ท
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)
จักสาน-ถัก-ทอ
น้ำหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์
หนังสือ ประวัติครูผู้ยิ่งใหญ่


ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมictกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสรรค์ปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ