ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
2,117
เดือนที่แล้ว
2,117
ปีนี้
57,969
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
186,558
ไอพี ของคุณ
18.207.102.38

-:- โครงการ กฐินปลอดขยะ2563 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจวัดสายตา ฟรี เพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทุกวัย 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถมาชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563 
-:- ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" สำหรับเดือนตุลาคม 2563 
-:- การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:-  ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 
-:- ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
ตู้ปันสุข อบต.ไพศาลี
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ภูแมกไม้ รีสอร์ท
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)
จักสาน-ถัก-ทอ
น้ำหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์
หนังสือ ประวัติครูผู้ยิ่งใหญ่


ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมictกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสรรค์ปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ