ร่วมแรงร่วมใจชาวตำบลไพศาลี " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เว้นระยะห่าง " ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลไพศาลี "

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมมwms

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
757
เดือนที่แล้ว
2,196
ปีนี้
52,480
ปีที่แล้ว
66,736
ทั้งหมด
181,069
ไอพี ของคุณ
54.160.19.155

-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 
-:- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 
-:- ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี 
-:- เชิญประชุมผู้ปกครอง 
-:- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
ตู้ปันสุข อบต.ไพศาลี
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องการการตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน อบต.ไพศาลีเกมส์ ครั้งที่ 19/2563
ภูแมกไม้ รีสอร์ท
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)
จักสาน-ถัก-ทอ
น้ำหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์
หนังสือ ประวัติครูผู้ยิ่งใหญ่


ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมictกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสรรค์ปปชฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดนครสวรรค์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ